bet365 betting Nền tảng chính thức

Skip to content

Tin xét duyệt chức danh GS, PGS

Thông báo công khai kết quả xét bổ nhiệm lại chức danh Phó giáo sư năm 2023

Thông báo công khai kết quả xét bổ nhiệm lại chức danh Phó giáo sư năm 2023

Thông báo công khai kết quả xét bổ nhiệm lại chức danh Phó giáo sư năm 2023. (Xem văn bản tại tệp tin đính kèm)

Công khai bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ, đơn vị công tác Đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Ngành/chuyên ngành đăng ký xét Bản đăng ký 1 TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân 14/10/1981...

Danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường bet365 betting năm 2023

Số Họ và tên Năm sinh Nam/Nữ Học hàm/Học vị Ngành/ chuyên ngành Chức vụ/Đơn vị công tác 1 Hoàng Văn Kiếm 1950 Nam GS.TSKH Công nghệ Thông tin Thành viên Hội đồng...

Công khai kết quả xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ...
Công khai bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

Công khai bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022

STT Họ tên Năm sinh Chức vụ, đơn vị công tác Đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Ngành/chuyên ngành đăng ký xét Bản đăng ký 1 PGS.TS Đỗ Phúc 01/08/1958 Giảng...

Trang