bet365 betting Nền tảng chính thức

Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Thư mời tham dự buổi Báo cáo học thuật lần 02 của NCS. Phan Thế Duy

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Khoa KH&KTTT kính mời Quý Thầy/Cô tham dự buổi Báo cáo học thuật lần 02 của NCS. Phan Thế Duy để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn với thông tin cụ thể như sau:

Tên luận án: “Tăng cường khả năng phòng chống tấn công trong mạng SDN”.
Cán bộ hướng dẫn: TS. Phạm Văn Hậu; PGS. TS. Lê Đình Duy.

Thời gian: 10h00,  Thứ Năm, ngày 23 tháng 11 năm 2023.
Địa điểm: Phòng E10.3.

Mọi thông tin chi tiết xem tại:

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường bet365 betting