bet365 betting Nền tảng chính thức

Skip to content
  • Tiếng Việt

Tầm nhìn - Sứ mạng - Triết lý giáo dục

1. Sứ mạng

- Trường bet365 betting là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phục vụ cộng đồng.

- Trường bet365 betting là một trung tâm hàng đầu về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về công nghệ thông tin – truyền thông và các lĩnh vực liên quan.

2. Tầm nhìn

Trường bet365 betting trở thành trường đại học uy tín về công nghệ thông tin – truyền thông và các lĩnh vực liên quan trong khu vực Châu Á.

3. Giá trị cốt lõi

a. Tri thức tổng thể (Inclusiveness and Diversity)

Hỗ trợ người học phát triển không chỉ kiến thức mà cả các kỹ năng, thái độ và năng lực thực hành xã hội.

b. Tiến về phía trước (Moving forward)

Nâng cao liên tục chất lượng để thích nghi và luôn tiến về phía trước.

c. Tự do học thuật (Academic freedom)

Coi trọng khả năng độc lập trong học thuật, sáng tạo nghiên cứu và phát triển tiềm năng tổng thể của các cá nhân để họ đạt được mục tiêu của mình.

d. Chuyên nghiệp (Professionalism)

Thiết lập hệ thống quản trị, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

e. Phục vụ cộng đồng (Responsibility)

Định hướng các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học cho phục vụ cộng đồng, phục vụ sự phát triển chung của đất nước và phục vụ nhân loại.

4. Triết lý giáo dục của Trường bet365 betting

Trường bet365 betting hướng đến sự phát triển toàn diện của con người, đề cao tính độc lập, sáng tạo và phục vụ cộng đồng. Toàn thể sinh viên, giảng viên và nhân viên của Trường cùng tham gia vào quá trình giáo dục để giúp sinh viên trở thành công dân:

- Chính trực, trách nhiệm và yêu thương con người;

- Khao khát khám phá và sáng tạo khoa học công nghệ;

- Có kiến thức, kỹ năng chuyên môn vững vàng, biết hợp tác và chia sẻ;

- Có khả năng học tập suốt đời để thích ứng với mọi thay đổi;

- Có hoài bão, đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

“Toàn diện, sáng tạo, phụng sự”