bet365 betting Nền tảng chính thức

Skip to content
  • Tiếng Việt

PTN Truyền thông Đa phương tiện

1. Giới thiệu
Phòng Thí nghiệm Truyền thông Đa phương tiện trực thuộc Trường ĐH CNTT – ĐHQG HCM, được thành lập quyết định số 27/QĐ-ĐHCNTT-TCHC, ngày 20/09/2006, nhằm phát huy tiềm lực nghiên cứu hướng đa phương tiện theo yêu cầu phát triển của Trường và từng bước tiếp cận các hướng nghiên cứu đa phương tiện trên thế giới.
2. Lĩnh vực hoạt động của PTN
Hoạt động nghiên cứu của phòng hiện tập trung vào các lĩnh vực sau:
Xử lí ảnh và video
Nhận dạng ảnh
An ninh thông tin
Máy tìm kiếm sự kiện
3. Những hướng nghiên cứu chính tại PTN
Tập trung vào việc phát triển công nghệ nền tảng (core technology) cho bài toán nhận dạng đối tượng (object) nói chung, khuôn mặt (human face) nói riêng, và nhận dạng các sự kiện (multimedia event) trong ảnh và video. Trên cơ sở đó, sẽ xem xét mở rộng phạm vi ứng dụng của công nghệ này cho các bài toán khác ví dụ như quản lí giao thông, xử lí ảnh y khoa.
4. Liên hệ
PTN Truyền thông Đa phương tiện - Trường ĐHCNTT - ĐHQG Tp.HCM
Khu phố 6, P.Linh Trung, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
Website: