bet365 betting Nền tảng chính thức

Skip to content
  • Tiếng Việt

PTN Hệ thống thông tin

Căn cứ thành lập

Quyết định số 17/QĐ-ĐHCNTT-TCHC ngày 01/02/2012 về việc thành lập PTN Hệ thống thông tin trực thuộc trường ĐH CNTT – ĐHQG HCM.

Sứ mạng PTN

Tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về Hệ thống thông tin phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Chức năng - Nhiệm vụ của PTN

Thúc đẩy các nghiên cứu, triển khai về hệ thống thông tin; đáp ứng nhu cầu trang thiết bị thu nhận, xử lý, quản lý và khai thác thông tin đa dạng phục vụ các quá trình tổ chức, lưu trữ, khai thác thông tin phục vụ nghiên cứu về hệ thống thông tin tri thức, hệ thống thông tin di động và hệ thống thông tin hình ảnh, không gian.

Các hướng nghiên cứu của PTN

PTN hệ thống thông tin tập trung vào 3 hướng nghiên cứu chính: 

- Hệ thống thông tin tri thức

- Hệ thống thông tin di động

- Hệ thống thông tin hình ảnh và không gian

Nhân sự PTN

1. Trưởng phòng: PGS. TS. Nguyễn Đình Thuân. - Email: [email protected]

2. NCV trực thuộc: CN. Nguyễn Văn Tiến. DĐ: 0165 603 1504 - Email: [email protected]

3. NCV trực thuộc: KS. Nguyễn Hồ Duy Tri. DĐ: 0121 260 9345 - Email:  [email protected]

Cơ sở vật chất

PTN HTTT được trang bị nhiều máy tính, trang thiết bị hiện đại đáp ứng, phục vụ cho các nghiên cứu sinh, giảng viên, nghiên cứu viên đến làm việc và nghiên cứu tại phòng.

ptn1 ptn2 ptn3

Liên hệ

PTN HTTT rất mong muốn được hợp tác với các trung tâm, viện và các nhóm nghiên cứu cùng lĩnh vực.

PTN HTTT sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các nghiên cứu sinh, giảng viên và nghiên cứu viên của trường đến làm việc và nghiên cứu tại phòng.

Địa chỉ liên hệ:  

Phòng E9.1 -  Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐHQG Tp.HCM

Khu phố 6, P.Linh Trung, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 372 51993 - Ext: 136