bet365 betting Nền tảng chính thức

Skip to content
  • Tiếng Việt

Nhận diện thương hiệu

Tên gọi:

- Tiếng Việt: Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin

- Tiếng Anh: University of Information Technology

- Tên viết tắt: UIT

 

Biểu tượng:

Bản in: Logo UIT In

Màu logo (CYMK)

C: 82

Y: 58

M: 0

K: 0

Màu chữ (CYMK)

C: 100

Y: 100

M: 0

K: 0

Bản web: Logo UIT Web

 Màu logo (RGB)

R: 47

G: 107

B: 255

 Màu chữ (RGB)

R: 0

G: 0

B: 253

Bản web transparent:  Logo UIT Web Transparent  

 Màu logo (RGB)

R: 47

G: 107

B: 255

 Màu chữ (RGB)

R: 0

G: 0

B: 253