bet365 betting Nền tảng chính thức

Skip to content
  • Tiếng Việt

Hội đồng khoa học

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-ĐHCNTT ngày 16/01/2020)

STT Họ Tên Chức vụ Đơn vị công tác / Chức vụ
1 PGS.TS. Dương Anh Đức Chủ tịch Phó Chủ tịch UBND TPHCM
2 PGS. TS. Nguyễn Hoàng Tú Anh Phó chủ tịch Hiệu trưởng
3 PGS.TS. Vũ Đức Lung Phó chủ tịch Chủ tịch Hội đồng trường
4 TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân Thư ký HĐ

Phó Hiệu trưởng

5 TS. Nguyễn Gia Tuấn Anh Thành viên Trưởng Khoa Khoa học & Kỹ thuật Thông tin
6 PGS. TS. Lê Đình Duy

Thành viên

Trưởng phòng Đào tạo SĐH&KHCN
7 TS. Đàm Quang Hồng Hải

Thành viên

GV Khoa Mạng Máy tính & Truyền thông, GĐ Trung tâm phát triển CNTT
8 TS. Phạm Văn Hậu

Thành viên

Trưởng Bộ môn An toàn Thông tin, Trưởng phòng TN An toàn Thông tin, Giám đốc Trung tâm An ninh Mạng
9 TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

Thành viên

Phó hiệu trưởng
10 GS.TSKH. Hoàng Văn Kiếm

Thành viên

Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐHCNTT
11 TS. Nguyễn Tuấn Nam

Thành viên

Trưởng phòng Quan hệ Đối ngoại
12 PGS.TS. Đỗ Phúc

Thành viên

GVCC Khoa Khoa học & Kỹ thuật Thông tin
13 PGS. TS. Vũ Hải Quân

Thành viên

Giám đốc ĐHQG-HCM

14 PGS.TS. Lê Trung Quân

Thành viên

Trưởng khoa Khoa Mạng máy tính & Truyền thông
15 TS. Nguyễn Minh Sơn

Thành viên

Trưởng khoa Kỹ thuật Máy tính
16 TS. Ngô Đức Thành

Thành viên

Trưởng khoa Khoa Khoa Học Máy Tính
17 PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân

Thành viên

Trưởng Khoa Hệ thống Thông tin
18 TS. Cao Thanh Tình Thành viên Trưởng Bộ môn Toán-Lý

Danh sách gồm có 18 thành viên./.