bet365 betting Nền tảng chính thức

Skip to content

Học tập - Nghiên cứu

Vinh danh các Tân khoa tốt nghiệp xuất sắc, Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2023

Vinh danh các Tân khoa tốt nghiệp xuất sắc, Lễ tốt nghiệp đợt 2 năm 2023

"Xuất sắc" là một hành trình dài của quyết tâm và khẳng định vị thế. Để có được kết quả như hôm nay, hẳn các bạn đã có những giây phút khó khăn và tôi luyện không ngừng. Giờ đây, cố gắng của các bạn...
Chúc mừng nhóm sinh viên UIT có bài báo khoa học được đăng tại Hội nghị quốc tế ISDA 2023

Chúc mừng nhóm sinh viên UIT có bài báo khoa học được đăng tại Hội nghị quốc tế ISDA 2023

Bài báo: “Beyond Immutable: The Landscape ò Blockchain Credential Revocation Solutions” Sinh viên thực hiện:  Huỳnh Gia Phú – 20521752 – CNTT 2020: Tác giả chính Phạm Đức Khánh – 20521453 – CNTT 2020...
Chúc mừng nhóm sinh viên UIT có bài báo khoa học được đăng tại Hội nghị quốc tế FDSE 2023

Chúc mừng nhóm sinh viên UIT có bài báo khoa học được đăng tại Hội nghị quốc tế FDSE 2023

Bài báo: “Community Detection for Personalized Learning Pathway Recommendations on IT E-Learning System” Link bài báo: //link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-99-8296-7_45 Sinh viên thực...
UIT góp mặt 2 thủ khoa được tuyên dương trong chương trình Vinh danh thủ khoa năm 2023

UIT góp mặt 2 thủ khoa được tuyên dương trong chương trình Vinh danh thủ khoa năm 2023

Chương trình “Vinh Danh thủ khoa” đã xét chọn, tuyên dương 77 thủ khoa trúng tuyển và thủ khoa tốt nghiệp. Theo đó, Ngô Quang Vinh thủ khoa tốt nghiệp loại xuất sắc với số điểm 9,52/10, Phạm Tuấn...
QLoRA (Quantize Low-Rank Adapters)

QLoRA (Quantize Low-Rank Adapters)

QLoRA (Quantize Low-Rank Adapters) được xây dựng dựa trên thành công của LoRA (Low-Rank Adaptation) bằng cách giới thiệu lượng tử hóa để tối ưu hóa thêm quá trình tinh chỉnh các mô hình ngôn ngữ lớn...
 Thư mời tham dự buổi Báo cáo học thuật lần 02 của NCS. Phan Thế Duy

Thư mời tham dự buổi Báo cáo học thuật lần 02 của NCS. Phan Thế Duy

Kính gửi Quý Thầy/Cô, Khoa KH&KTTT kính mời Quý Thầy/Cô tham dự buổi Báo cáo học thuật lần 02 của NCS. Phan Thế Duy để chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp đơn vị chuyên môn với thông tin cụ thể...
Nữ sinh viên năm 2 có bài báo khoa học được chấp nhận đăng tại Hội nghị khoa học Quốc gia FAIR 2023

Nữ sinh viên năm 2 có bài báo khoa học được chấp nhận đăng tại Hội nghị khoa học Quốc gia FAIR 2023

Bài báo: “Nghiên cứu sử dụng mô hình DETR với bài toán Phát hiện đối tượng trong không ảnh” Sinh viên thực hiện: Ngô Hương Giang –  22520357 – KTPM2022.1 – Tác giả chính Giảng viên hướng dẫn: TS....
Nhóm sinh viên ngành Khoa học Dữ liệu có bài báo chấp nhận đăng tại Hội nghị quốc tế về khoa học dữ liệu và phân tích nâng cao của IEEE (IEEE DSAA) 

Nhóm sinh viên ngành Khoa học Dữ liệu có bài báo chấp nhận đăng tại Hội nghị quốc tế về khoa học dữ liệu và phân tích...

Bài báo: “MAT: Effective Link Prediction via Mutual Attention Transformer” Sinh viên thực hiện:  Nguyễn Văn Quân – 21521333 – Khoa học dữ liệu – Tác giả chính. Phạm Quang Huy – 21522163 – Khoa học...
Sinh viên năm 2 Nguyễn Xuân Quang có bài báo khoa học được chấp nhận đăng tại Hội nghị Khoa học FAIR 2023

Sinh viên năm 2 Nguyễn Xuân Quang có bài báo khoa học được chấp nhận đăng tại Hội nghị Khoa học FAIR 2023

Bài báo “Phát hiện đối tượng nhỏ trong ảnh từ trên không sử dụng phương pháp Oriented RepPoints” Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Quang – KTPM2022.3 – Tác giả chính Giảng viên hướng dẫn:  TS. Nguyễn...
Tổng kết seminar: Doanh nghiệp và Sinh viên tháng 11/2023 - Empower Developers with Cloud Development Environment

Tổng kết seminar: Doanh nghiệp và Sinh viên tháng 11/2023 - Empower Developers with Cloud Development Environment

Vào ngày 10/11/2023, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin đã tổ chức thành công buổi seminar với chủ đề "Empower Developers with Cloud Development Environment" với sự tham gia của đông đảo sinh viên...

Trang