bet365 betting Nền tảng chính thức

Skip to content

Danh mục hướng nghiên cứu

Danh mục các hướng nghiên cứu và người hướng dẫn nghiên cứu sinh

Các hướng nghiên cứu, lĩnh vực NC cần nhận NCS (1) Họ tên, học vị, chức danh KH người có thể hướng dẫn (2) Yêu cầu của GV đối với NCS về kiến thức nền tảng, hình thức làm việc (3)...