bet365 betting Nền tảng chính thức

Skip to content
  • Tiếng Việt

Đảm bảo chất lượng

Giới thiệu

Hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường ĐHCNTT được thực hiện dựa trên sứ mệnh, triết lý giáo dục, giá trị cốt lõi và chính sách chất lượng của Trường.

 Hệ thống ĐBCL bên trong của Trường được vận hành và phát triển nhằm cải tiến liên tục chất lượng giáo dục, hướng đến đáp ứng tốt sứ mạng, tầm nhìn, đạt các mục tiêu chiến lược của Nhà trường cũng như yêu cầu của các bên liên quan.

Sự tham gia và yêu cầu của các bên liên quan cùng với các chuẩn mực trong nước, khu vực và quốc tế là kim chỉ nam cho mọi hoạt động ĐBCL, và KĐCL là nền tảng cho sự phát triển văn hóa chất lượng của Nhà trường.  

Văn hóa chất lượng

Trường ĐHCNTT-ĐHQG.HCM cam kết thiết lập hệ thống quản trị, quản lý, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả nhất, hỗ trợ đầy đủ điều kiện để thực hiện mục tiêu chất lượng các chức năng đào tạo, NCKH và mục đích phục vụ cộng đồng, đáp ứng yêu cầu của quốc gia và quốc tế.

604_qd_dhcntt_28_9_2018.pdf

I. Hệ thống ĐBCL bên trong

II. Hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng

1. Cấp CSGD (theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT)

Được KĐCL chu kỳ 2 vào tháng 10/2022, và được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng của Bộ GD&ĐT theo Quyết định số 1220/QĐ-KĐCL ngày 23/12/2022, link: //atsexuk.com/chuc-mung-uit-duoc-cong-nhan-chat-luong-csgd-theo....

Đạt kiểm định chất lượng giáo dục năm 2016,  //atsexuk.com/truong-dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-nhan-giay-chun...

Rà soát, cải tiến liên tục các mảng hoạt động dựa trên ý kiến các bên liên quan và tiêu chuẩn AUN-QA.

2. Cấp CTĐT (theo tiêu chuẩn AUN-QA)

Quy trình thực hiện: Đánh giá nội bộ và Đánh giá cấp ĐHQG HCM và Đánh giá bởi tổ chức AUN.

  • Đánh giá nội bộ: Tất cả CTĐT (Rà soát, cải tiến các CTĐT sau đánh giá hằng năm)

  • Đánh giá cấp ĐHQG.HCM

7 CTĐT đã được đánh giá: Cử nhân HTTT, Cử nhân MMT&TT, Cử nhân KTPM, Cử nhân CNTT, cử nhân CNTT, kỹ sư ATTT

Kỹ sư KTMT, //atsexuk.com/danh-gia-ngoai-noi-bo-theo-tieu-chuan-aun-qa-chuo...

Cử nhân KHMT, //atsexuk.com/danh-gia-ngoai-noi-bo-theo-tieu-chuan-aun-qa-chuo...

  • Đánh giá ngoài bởi Tổ chức AUN

7 CTĐT đã được đánh giá ngoài và đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của AUN:

Cử nhân HTTT, //atsexuk.com/khoa-he-thong-thong-tin-nhan-chung-nhan-dat-chuan...

Cử nhân MMT&TT, //atsexuk.com/node/4867

Cử nhân KHMT,  //atsexuk.com/chuong-trinh-khoa-hoc-may-tinh-dat-chuan-aun

Cử nhân KTPM,  //atsexuk.com/tong-ket-chuong-trinh-kiem-dinh-chat-luong-chuan-...

Kỹ sư KTMT, //atsexuk.com/khoa-ky-thuat-may-tinh-da-nhan-duoc-giay-chung-nh...

Cử nhân CNTT, //atsexuk.com/aun-danh-gia-them-4-chuong-trinh-dao-tao-cua-dhqg...

Kỹ sư ATTT: //atsexuk.com/aun-danh-gia-them-4-chuong-trinh-dao-tao-cua-dhqg...

III. Hoạt động khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan

  • Khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên: mỗi học kỳ

  • Khảo sát sinh viên tốt nghiệp về khóa học: hai lần/năm

  • Khảo sát cựu sinh viên: một lần/năm

  • Khảo sát Nhà tuyển dụng: một lần/năm

  • Khảo sát cán bộ- giảng viên về điều kiện, môi trường làm việc: hai năm/lần

  • Khảo sát khác theo nhu cầu (khảo sát sinh viên các chương trình chất lượng cao/ chương trình liên kết quốc tế, khảo sát SV năm nhất, khảo sát về dịch vụ hỗ trợ,…)

IV. Kết quả Kiểm định chất lượng