bet365 betting Nền tảng chính thức

Skip to content
  • Tiếng Việt

Bộ môn Toán Lý

+ Bộ môn hiện có 10 Cán bộ Giảng dạy có trình độ từ Thạc sĩ trở lên;

+ Bộ môn nhiều năm liền là đơn vị Lao động tiên tiến của Trường ĐH CNTT.

1) Trưởng Bộ môn: Tiến sĩ Cao Thanh Tình

2) Trợ lý Bộ môn: ThS. NCS. Lê Hoàng Tuấn (đang học NCS tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG.HCM)

3) Đội ngũ Cán bộ giảng dạy:

- Thạc sĩ Lê Hoàng Tuấn hiện đang là Nghiên cứu sinh tại Khoa Toán Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM.

- Tiến sĩ Cao Thanh Tình

- Thạc sĩ Lê Huỳnh Mỹ Vân.

- Thạc sĩ Đặng Lệ Thúy.

- Thạc sĩ Hà Mạnh Linh.

- Thạc sĩ Phan Hoàng Chương.

- Thạc sĩ Trần Quang Nguyên.

- Tiến sĩ Lê Văn Sáng

- Thạc sĩ Lê Nguyễn Bảo Thư.

4) Đội ngũ Cán bộ thỉnh giảng:

- Tiến sĩ Lê Văn Hợp (ĐH KHTN TP.HCM).

- Tiến sĩ Phan Bách Thắng (ĐH KHTN TP.HCM).

- Tiến sĩ Dương Ngọc Hảo (ĐHQG TP.HCM)

- Thạc sĩ Trịnh Thị Mỹ Hiền (Phó Ph. TTPC-ĐBCL ĐH CNTT).

- Thạc sĩ Phạm Quang Lâm (ĐH An ninh).

- ….

5) Các môn học Bộ môn phụ trách giảng dạy:

I. Giải tích I (03 tín chỉ) – Mã môn: MA001

II. Giải tích II (03 tín chỉ) – Mã môn: MA002

III. Đại số tuyến tính (03 tín chỉ) – Mã môn : MA003

IV. Cấu trúc rời rạc (04 tín chỉ) – Mã môn: MA004

V. Xác suất Thống kê (03 tín chỉ) – Mã môn: MA005

VI. Vật lý kỹ thuật (04 tín chỉ) – Mã môn:PH003

VII. Nhập môn điện tử (03 tín chỉ)  -- Mã môn:PH001