bet365 betting Nền tảng chính thức

Skip to content
  • Tiếng Việt

Ban chấp hành Đảng bộ

Ban chấp hành Đảng bộ Nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Đ/c Vũ Đức Lung Bí thư
2. Đ/c Nguyễn Hoàng Tú Anh Phó Bí thư
3. Đ/c Mai Văn Cường Ủy viên BTV
4. Đ/c Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Ủy viên BTV
5. Đ/c Nguyễn Đình Khương Ủy viên BCH
6. Đ/c Trần Thị Phương Trang Ủy viên BCH
7. Đ/c Nguyễn Lưu Thùy Ngân Ủy viên BCH
8. Đ/c Ngô Đức Thành Ủy viên BCH
9. Đ/c Đặng Văn Em Ủy viên BCH
10. Đ/c Nguyễn Thành Hiệp Ủy viên BCH
11. Đ/c Vũ Văn Điệp Ủy viên BCH